Aktualności

Nocny Turniej Piłki Nożnej

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

Serdecznie zapraszamy na Nocny Turniej Piłki Nożnej o Nagrodę Wójta Gminy Radwanice. Turniej odbędzie się 3 listopada br. o godz. 18:00 na boisku Orlik w Radwanicach.

Czytaj więcej: Nocny Turniej Piłki Nożnej

Ogłoszenie

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

Radwanice, dnia 19 października 2017 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Radwanice

           

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, poz. 1566) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, poz. 1566) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radwanice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w dniach od 26 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w pok. nr 9 w godz. od 08:00 do 14:00. Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radwanicach (www.radwanice.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.11.2017 r. w Urzędzie Gminy w Radwanicach w pok. nr 1, o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Jednocześnie istnieje możliwość składania uwag i wniosków w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Radwanice, w tym na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2017 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Radwanice.

 

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Nowy samochód Jednostki OSP Radwanice

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

W piątek, 13 października br. strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanicach z władzami Gminy oraz mieszkańcami, dokonali uroczystego odbioru nowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego, który zastąpił swojego poprzednika starego Jelcza 004.

Czytaj więcej: Nowy samochód Jednostki OSP Radwanice

Zaproszenie do składania wniosków

 • Publikacja: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach zaprasza do składania wniosków o sfinansowanie / dofinansowanie z budżetu Gminy Radwanice zadania z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania wniosków

Zajęcia relaksacyjno - ruchowe "w zdrowym ciele zdrowy duch"

 • Publikacja: Jolanta Mielnik
 • Drukuj

‘CENTRA FAMILY PROJEKT’ realizowany przez Stowarzyszenie „Babskie Wzgórza” oraz Fundację Aktywności Społecznej i Kulturalnej "Pole" pod hasłem : ‘W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH’ zaprasza mieszkańców gminy na zajęcia relaksacyjno - ruchowe

Czytaj więcej: Zajęcia relaksacyjno - ruchowe "w zdrowym ciele zdrowy duch"

Polkowickie Targi Pracy

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

Zapraszamy do udziału w VI Polkowickich Targach Pracy, które odbędą się 20 października br. w godz. 10:00-14:00 w auli w Zespole Szkół w Polkowicach.

Czytaj więcej: Polkowickie Targi Pracy

Gmina Radwanice w publikacji pt. „DOLNOŚLĄSKIE INTELIGENTNY ROZWÓJ”

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

Publikacja pt. „DOLNOŚLĄSKIE INTELIGENTNY ROZWÓJ”, to zilustrowany album zawierający opis wybranych Gmin i Powiatów z Województwa Dolnośląskiego z tłumaczeniem w języku polskim i angielskim, wydany w wersji papierowej i elektronicznej. Strony od nr 106 do nr 107 poświęcone zostały Gminie Radwanice. Zapraszamy mieszkańców do obejrzenia publikacji w wersji multimedialnej.

Czytaj więcej: Gmina Radwanice w publikacji pt. „DOLNOŚLĄSKIE INTELIGENTNY ROZWÓJ”