Aktualności

Ogłoszenie

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

Radwanice, dnia 19 października 2017 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Radwanice

           

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, poz. 1566) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, poz. 1566) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radwanice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w dniach od 26 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w pok. nr 9 w godz. od 08:00 do 14:00. Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radwanicach (www.radwanice.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.11.2017 r. w Urzędzie Gminy w Radwanicach w pok. nr 1, o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Jednocześnie istnieje możliwość składania uwag i wniosków w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Radwanice, w tym na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2017 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Radwanice.

 

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Nowy samochód Jednostki OSP Radwanice

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

W piątek, 13 października br. strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanicach z władzami Gminy oraz mieszkańcami, dokonali uroczystego odbioru nowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego, który zastąpił swojego poprzednika starego Jelcza 004.

Czytaj więcej: Nowy samochód Jednostki OSP Radwanice

Zaproszenie do składania wniosków

 • Publikacja: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach zaprasza do składania wniosków o sfinansowanie / dofinansowanie z budżetu Gminy Radwanice zadania z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania wniosków

Zajęcia relaksacyjno - ruchowe "w zdrowym ciele zdrowy duch"

 • Publikacja: Jolanta Mielnik
 • Drukuj

‘CENTRA FAMILY PROJEKT’ realizowany przez Stowarzyszenie „Babskie Wzgórza” oraz Fundację Aktywności Społecznej i Kulturalnej "Pole" pod hasłem : ‘W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH’ zaprasza mieszkańców gminy na zajęcia relaksacyjno - ruchowe

Czytaj więcej: Zajęcia relaksacyjno - ruchowe "w zdrowym ciele zdrowy duch"

Polkowickie Targi Pracy

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

Zapraszamy do udziału w VI Polkowickich Targach Pracy, które odbędą się 20 października br. w godz. 10:00-14:00 w auli w Zespole Szkół w Polkowicach.

Czytaj więcej: Polkowickie Targi Pracy

Gmina Radwanice w publikacji pt. „DOLNOŚLĄSKIE INTELIGENTNY ROZWÓJ”

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

Publikacja pt. „DOLNOŚLĄSKIE INTELIGENTNY ROZWÓJ”, to zilustrowany album zawierający opis wybranych Gmin i Powiatów z Województwa Dolnośląskiego z tłumaczeniem w języku polskim i angielskim, wydany w wersji papierowej i elektronicznej. Strony od nr 106 do nr 107 poświęcone zostały Gminie Radwanice. Zapraszamy mieszkańców do obejrzenia publikacji w wersji multimedialnej.

Czytaj więcej: Gmina Radwanice w publikacji pt. „DOLNOŚLĄSKIE INTELIGENTNY ROZWÓJ”

Jubileuszowy Bieg ku Pamięci św. Jana Pawła II

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

14 października odbył się w Radwanicach Jubileuszowy „X Bieg ku Pamięci św.  Jana Pawła II”. Głównym  celem imprezy było uczczenie 39 rocznicy wyboru Karola Wojtyły  na papieża oraz propagowanie idei aktywnego wypoczynku, która była tak bliska papieżowi-Polakowi.

Czytaj więcej: Jubileuszowy Bieg ku Pamięci św. Jana Pawła II