Zaproszenie do składania ofert

  • Drukuj

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na zadanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej w ramach zadania pn. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Buczynie w zakresie termomodernizacji i zmiany źródeł ciepła.

Oferty należy składać do dnia 23.05.2017 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice,  punkt obsługi klienta (parter urzędu)

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://bip.radwanice.pl/zapytanie-ofertowe-7