Zaproszenie do składania ofert

  • Drukuj

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 62, 201 wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1125D w miejscowości Kłębanowice.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://bip.radwanice.pl/przebudowa-drogi-gminnej-dz-nr-62-201-wraz-z-przebudowa-sieci-kanalizacji-deszczowej-drogi-powiatowej-nr-1125d-w-miejscowosci-klebanowice