Aktualności

Zaproszenie do udziału w konsultacjach LPR

 • Publikacja: Julita Wrzesińska
 • Drukuj

Wójt Gminy Radwanice zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radwanice na lata 2016-2023”.

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w konsultacjach LPR

Sztuka przez duże „S”

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na warsztaty pn. SZTUKA PRZEZ DUŻE „S”, których organizatorem jest stowarzyszenie „Pomagamy Razem”. Warsztaty odbędą się 17.08.2016 r. o godz. 15:00 w parku w Radwanicach.

Czytaj więcej: Sztuka przez duże „S”

Projekt pn. „KOBIETY zdobywają dolnośląski rynek pracy”

 • Publikacja: Anita Kozłowska
 • Drukuj

Miedziowy Program Aktywizacji Zawodowej (MPAZ) zakłada skuteczną aktywizację zawodową młodych kobiet, pozostających bez zatrudnienia. W programie wsparcia znajdują się doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe grupowe oraz indywidualne dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji, staże w zakładach pracy, stypendia stażowe, pośrednictwo pracy, wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych w uzasadnionych przypadkach, jak również bony zasiedleniowe.

Czytaj więcej: Projekt pn. „KOBIETY zdobywają dolnośląski rynek pracy”

Posiedzenie komisji

 • Publikacja: Daria Ciosek
 • Drukuj

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 16 sierpnia 2016 r. o godzinie 14:30 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej: Posiedzenie komisji

Posiedzenie komisji

 • Publikacja: Daria Ciosek
 • Drukuj

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 9 sierpnia 2016 r. o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach posiedzenie Komisji Zadań Budżetowo- Gospodarczych  z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej: Posiedzenie komisji

Remont drogi gminnej w Przesiecznej

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

Dnia 18 lipca 2016 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie drogi gminnej w m. Przesieczna. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w działce nr 162 w miejscowości Przesieczna (droga nr 100995D).

Czytaj więcej: Remont drogi gminnej w Przesiecznej

Przebudowa drogi w Radwanicach ul. Jana Pawła II – Lipin

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja przebudowy drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ulicy Jana Pawła II w Radwanicach w kierunku Lipina. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa nawierzchni ulicy, aż do zjazdu z drogi powiatowej w Lipinie wraz z uzbrojeniem terenu w sieci: wodociągową i kanalizacji sanitarnej.

Czytaj więcej: Przebudowa drogi w Radwanicach ul. Jana Pawła II – Lipin