Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

 • Publikacja: Karolina Jakubowska
 • Drukuj

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem placu zabaw.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

 • Publikacja: Karolina Jakubowska
 • Drukuj

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa ul. Głogowskiej w Radwanicach. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert

Projekt „WSPIERAJ LOKALNIE” - Program do rozliczeń PIT

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

Poniżej przekazujemy Państwu bezpłatny program do rozliczania PIT - PITax.pl Łatwe podatki. Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego w naszym regionie.

Czytaj więcej: Projekt „WSPIERAJ LOKALNIE” - Program do rozliczeń PIT

Spotkanie dotyczące pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • Publikacja: Łukasz Kisiel
 • Drukuj

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie, którego tematem będą: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób pow. 30 roku życia, pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,obowiązki składkowe młodego przedsiębiorcy.

Czytaj więcej: Spotkanie dotyczące pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

System dziedzinowy PUMA

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

Począwszy od stycznia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Radwanicach funkcjonować będzie system dziedzinowy PUMA, który jest zintegrowanym systemem informatycznym do obsługi jednostek samorządu terytorialnego. System zawiera pakiety modułów, które stanowią logicznie wyodrębnione części, ale jednocześnie są ze sobą wzajemnie zintegrowane, co pozwala na sprawną wymianę i udostępnianie danych pomiędzy poszczególnymi modułami.

Czytaj więcej: System dziedzinowy PUMA

Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Gminy

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

Elektroniczny obieg dokumentów to proces przepływu korespondencji przy wykorzystaniu technologii informatycznych.  W polskim ustawodawstwie regulowany jest m. in.: ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne etc. W kontekście administracji publicznej wynika on  z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Czytaj więcej: Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Gminy

Święta, święta i po świętach..

 • Publikacja: Anna Prokop
 • Drukuj

Święta, święta i... po świętach. Przypominają o nich choinki, które jeszcze tu i tam dekorują mieszkania. Kiedy nadejdzie czas porządku i drzewko bożonarodzeniowe przestanie zdobić, warto we właściwy sposób zagospodarować ten rodzaj odpadu. Choinki zarówno sztuczne jak i  te naturalne  powinny znaleźć się w Centralnym PSZOK-u.

Czytaj więcej: Święta, święta i po świętach..