Aktualności

Dotacje na założenie działalności gospodarczej

 • Publikacja: Łukasz Kisiel
 • Drukuj

Projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety 2.0” skierowany jest do niepracujących kobiet z terenu Dolnego Śląska (powyżej 30 roku życia). Projekt ealizowany jest  przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Sp. Jawna w partnerstwie z Pracownią Psychoterapii i Mediacji Andrzej Draszawka w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy RPO WD 2014-2020.

Czytaj więcej: Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Sesja Rady Gminy

 • Publikacja: Daria Ciosek
 • Drukuj

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 roku o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach.

Czytaj więcej: Sesja Rady Gminy

Życzenia Bożonarodzeniowe

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

Zagłosuj na swojego dzielnicowego - ruszył plebiscyt na najpopularniejszego dzielnicowego

 • Publikacja: KPP w Polkowicach
 • Drukuj

Nasz dzielnicowy mł. asp. Mariusz Solf bierze udział w pierwszym dolnośląskim plebiscycie na najpopularniejszego dzielnicowego, który honorowym patronatem objął Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. W plebiscycie udział bierze blisko 600 dzielnicowych z terenu całego województwa. Partnerem medialnym przedsięwzięcia, które wpisuje się w program „Dzielnicowy bliżej nas”, są Gazeta Wrocławska i Telewizja Echo24.

Czytaj więcej: Zagłosuj na swojego dzielnicowego - ruszył plebiscyt na najpopularniejszego dzielnicowego

Zewnętrzne dofinansowanie na kanalizację i sieć wodociągową

 • Publikacja: Łukasz Kisiel
 • Drukuj

Gmina Radwanice w dniu 01.12.2017 r. zawarła umowę pożyczki i umowę dotacji  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budowa rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków”.

Czytaj więcej: Zewnętrzne dofinansowanie na kanalizację i sieć wodociągową

Finał Akcji „Podaruj Prezent na Święta Małym Pacjentom Przylądka Nadziei".

 • Publikacja: TPD Radwanice
 • Drukuj

Przez miesiąc w gminie Radwanice trwała akcja ogłoszona przez Fundację "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową". Radwanicki Oddział TPD przeprowadził ją we współpracy z GOK w Radwanicach. W akcji wzięło udział 70 dzieci, w głównej mierze wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Radwanicach, oraz dorośli.

Czytaj więcej: Finał Akcji „Podaruj Prezent na Święta Małym Pacjentom Przylądka Nadziei".

Zmiany w organizacji nocnej, weekendowej i świątecznej opieki zdrowotnej

 • Publikacja: Jolanta Mielnik
 • Drukuj

Od 01 października 2017 r. w związku z wejściem w życie tzw. "sieci szpitali" weszły w życie zmiany dot. lokalizacji punktów nocnej, weekendowej i świątecznej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela 24h).

Czytaj więcej: Zmiany w organizacji nocnej, weekendowej i świątecznej opieki zdrowotnej