Logo

Druki do pobrania - referat finansowy

Deklaracja na podatek leśny na obowiązująca w roku 2017

Informacja w sprawie podatku leśnego obowiązująca w roku 2017

Deklaracja na podatek od nieruchomości obowiązująca w roku 2017

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości obowiązująca w roku 2017

Deklaracja na podatek rolny obowiązująca w roku 2017

Informacja w sprawie podatku rolnego obowiązująca w roku 2017

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatników

Wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów jako pomoc de minimis

Formularz pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wniosek o wydaniu zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

©2016-2017 - www.radwanice.pl.