Logo

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radwanicach

Na ukończeniu jest przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Radwanicach. Wykonawcą jest firma ABT z siedzibą w Częstochowie.

Przebudowa miała na celu umożliwienie przyszłego podpięcia ścieków z nowopowstających budynków, a przede wszystkim uzyskanie właściwej jakości odprowadzonych ścieków odpowiadającej parametrom określonym w przepisach.

W ramach zadania wykonano remont lub rozbudowę istniejących obiektów takich jak: osadniki wtórne, zbiornik osadu nadmiernego czy pomieszczenia odwadniania osadu i dmuchaw oraz wybudowano nowe obiekty takich jak.: pompownia ścieków surowych, pompownia osadu czy komora osadu czynnego.

Trwają czynności odbiorowe, oczyszczalnia pracuje już w pełnym cyklu technologicznym.

Koszt robót to kwota ok. 2 mln złotych brutto.  

©2016-2017 - www.radwanice.pl.