Remont ośrodka zdrowia w Radwanicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

  • Drukuj

Dnia 29 sierpnia 2017 r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WITEK Małgorzata Jurkowska z siedziba w Głogowie na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu ternu Ośrodka Zdrowia w Radwanicach.

Intensywna eksploatacja istniejącego terenu spowodowała znaczne ubytki w nawierzchni. W związku z tym wykonamy nawą nawierzchnię z kostki betonowej oraz wybudujemy nowe miejsca postojowe, a istniejące chodniki zostaną przebudowane przy użyciu nowych materiałów.

Przewidywany termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 28 października 2017 r.

Roboty prowadzone są pod nadzorem inspektora nadzoru budowlanego – TSJ BUD Tomasz Jaremkiewicz.
Realizacją inwestycji ze strony urzędu zajmuje się inspektor Barbara Pach, tel. 76 759 20 40.