Przebudowa i termomodernizacja ośrodka zdrowia w Radwanicach wraz z zagospodarowaniem terenu

  • Drukuj

Dnia 7 września 2017 r. podpisano umowę z firmą:  Usługi Remontowo Budowlano Mechaniczne Robert Kuczała z  siedzibą w Głogówku na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Radwanicach.

Projekt budowlany zakłada wyburzenie schodów zewnętrznych od strony elewacji tylnej, rozbiórkę płyt balkonowych, ocieplenie budynku. Wejście do budynku zostanie obłożone nowymi płytkami, zostanie poprawiona balustrada oraz wymieniona zostanie brama garażowa.

Przewidywany termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 20 grudnia 2017 r.

Roboty prowadzone są pod nadzorem inspektora nadzoru budowlanego – TSJ BUD Tomasz Jaremkiewicz.
Realizacją inwestycji ze strony urzędu zajmuje się inspektor Barbara Pach, tel. 76 759 20 40.

 

Dnia 24 października 2017 r. zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu Ośrodka Zdrowia w Radwanicach.

Intensywna eksploatacja istniejącego terenu spowodowała znaczne ubytki w nawierzchni. W związku z tym wykonaliśmy nawą nawierzchnię z kostki betonowej oraz wybudowaliśmy nowe miejsca postojowe, a istniejące chodniki zostały przebudowane przy użyciu nowych materiałów.

Roboty prowadzone były pod nadzorem inspektora nadzoru budowlanego – TSJ BUD Tomasz Jaremkiewicz.
Wykonawca robot budowlanych było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WITEK Małgorzata Jurkowska z siedzibą w Głogowie.

Koszt zadania wyniósł 150.697,37 zł.