Budowa parkingu oraz oświetlenia przy ulicy Ogrodowej w Radwanicach.

  • Drukuj

Dnia 10 lipca 2017 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego „EKO-BAU” Edyta Fiedot sp. jawna z siedzibą w Jerzmanowej na wykonanie parkingu wraz z oświetleniem drogowym ulicy Ogrodowej w Radwanicach.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie wydzielonych miejsc parkingowych na około 60 stanowisk o nawierzchni z kostki betonowej, powierzchnia zatoki parkingowej ze zjazdem i pasem manewrowym 1208,00 m2, dodatkowo wykonanie komunikacji pieszej w celu połączenia nowo budowanego parkingu z istniejącymi chodnikami w obrębie budynków wielorodzinnych o powierzchni 135,00 m2. W celu oświetlenia ul. Ogrodowej oraz parkingu przewidziano montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED.

Przewidywany termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 10 września 2017 r.

Roboty prowadzone są pod nadzorem inspektora nadzoru budowlanego – TSJ BUD Tomasz Jaremkiewicz.

Realizacją inwestycji ze strony urzędu zajmuje się inspektor Barbara Pach, tel. 76 759 20 40.