Remont budynku Szkoły Podstawowej w Buczynie w zakresie termomodernizacji i zmiany źródła ciepła

  • Drukuj

Dnia 31 maja 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Robót i Usług Budowlanych „BUDREM” sp. z o.o. z siedzibą w Łagoszowie Wielkim na kwotę 1.159.948,18 zł. 

Zakres remontu obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, również w gruncie, ocieplenie dachu, remont pokrycia dachowego papowego, remont ścian łącznika, wymiana stolarki okiennej i parapetów, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o. oraz c.w.u., montaż pompy ciepła.

Nadzór inwestorski prowadzić będzie:

- w branży konstrukcyjno-budowlanej Tomasz Jaremkiewicz Firma TSJ-BUD

- w branży sanitarnej Kazimierz Miselis Firma Projektowo – Consultingowa EKO-ENERGIA

- geolog – Joanna Łukasiewicz Pracownia Geologiczna s.c.

 

Ze względu na prace wiertnicze związane z wykonywaniem 14 otworów wiertniczych o głębokości 100m każdy, może występować okresowa uciążliwość w postaci hałasu, którego źródłem będzie praca silników urządzenia wiertniczego, pomp płuczkowych, generatorów, a także funkcjonowanie bazy wiertniczej.

 

Realizacją inwestycji ze strony urzędu zajmuje się inspektor Barbara Pach, tel. 76 759 20 40.