Komunikaty

Komunikat PBD

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

z dnia 28.02.2018

Pliki do pobrania

Uwaga utrudnienia na drodze

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Przed rondem Południe na węźle Drożów, jadąc w kierunku Zielonej Góry, została zawężona jezdnia na odcinku około 180m do jednego pasa ruchu. Ruch odbywa się wahadłowo przy sterowaniu sygnalizacją świetlną. Na ww. odcinku zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 40km/h. Planowany okres obowiązywania organizacji: około 1 miesiąca.

Informacja od Wojewody Dolnośląskiego z dn.10.01.2018 r.

 • Publikacja: Jolanta Mielnik
 • Drukuj

Informuje się, że specjalistyczny nadzór nad jakością świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze Województwa Dolnośląskiego pełnią:

 1. Pani lek. med. Aleksandra Sędziak

Szpital Uzdrowiskowy „Ondraszek” ul. Zdrojowa 10a, 57-520 Długopole Zdrój

Tel./fax 74/813-90-91

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pani lek. med. Joanna Szykowska-Styczyrz

„Uzdrowisko Lądek – Długopole” S.A., ul. Wolności 4, 57-540 Lądek Zdrój.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone pod adresem:

https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-zdrowia-i-polit/samodzielne-stan-1/99, Samodzielne-Stanowisko-Naczelnego-Lekarza-Uzdrowiska.html

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław ogłasza II przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż.

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

Dotyczy nieruchomości rolnej, niezabudowanej, działka nr 76/2 obręb Sieroszowice.

Pliki do pobrania

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław ogłasza II przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

Dotyczy nieruchomości rolnej, niezabudowanej, działki nr 62 obręb Nowy Dwór.

Pliki do pobrania

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonego do zbycia

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

w drodze przetargu nieograniczonego

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 11.01.2018

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Rady Gminy w Radwanicach Nr XXVII/158/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radwanice. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice.


Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko