Ogłoszenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 10.05.2017

  • Drukuj

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./  informuję, iż w siedzibie Urzędu Gminy Radwanice przy ul. Przemysłowej 17, na okres 21 dni (od 11 maja 2017 r. do 01 czerwca 2017 r.) wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy.

Dotyczy nieruchomości gruntowej: dz. nr 58 obręb Nowy Dwór.

zalacznik_do_zarzadzenia_0050.18.2017.docx 19 kB