Komunikaty

PRZERWA W DOSTAWIE WODY – Nowy Dwór

 • Publikacja: Zakład Usług Komunalnych
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że dnia  24.05.2017r. (Środa) w godz.  8:00 - 14:00  WYSTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO GOSPODARSTW DOMOWYCH W MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR

W związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej: Inwestycja prowadzona przez Gminę Radwanice

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY MIESZKAŃCÓW  MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR O ZGROMADZENIE ODPOWIEDNICH  ZAPASÓW WODY NA CZAS PRZERWY W JEJ DOSTAWIE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

Piotr Hrywna

 

Obwieszczenia Starosty Polkowickiego z 12.05.2017

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę: oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączem wodociągowym, kanałem ścieków oczyszczonych, (z wyłączeniem wylotu ścieków do rzeki Skłoba, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 329) oraz budowę elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV w m. Buczyna, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 17, 301, 319, 320, 323/1, 321, 322/1, obręb ewidencyjny 0001 Buczyna, jednostka ewidencyjna 021606_2 Radwanice.

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę oczyszczalnia (12.05.17).pdf 479 kB

Ogłoszenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 10.05.2017

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./  informuję, iż w siedzibie Urzędu Gminy Radwanice przy ul. Przemysłowej 17, na okres 21 dni (od 11 maja 2017 r. do 01 czerwca 2017 r.) wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy.

Dotyczy nieruchomości gruntowej: dz. nr 58 obręb Nowy Dwór.

zalacznik_do_zarzadzenia_0050.18.2017.docx 19 kB

OSTRZEŻENIE Meteo Nr 41

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 03:00 dnia 10.05.2017 do godz. 07:00 dnia 10.05.2017
Przebieg: Nad ranem na obszarze województwa prognozuje się spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -3°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Marek Kurowski
Godzina i data wydania: godz. 14:15 dnia 09.05.2017

OSTRZEŻENIE Meteo Nr 40

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 03:00 dnia 09.05.2017 do godz. 07:00 dnia 09.05.2017
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -1°C, przy gruncie do -3°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Edyta Socha
Godzina i data wydania: godz. 13:00 dnia 08.05.2017

PRZERWA W DOSTAWIE WODY – Nowy Dwór

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że dnia  10.05.2017r. (Środa) w godz.  8:00 - 15:00  WYSTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO GOSPODARSTW DOMOWYCH W MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR

W związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej: Inwestycja prowadzona przez Gminę Radwanice

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY MIESZKAŃCÓW  MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR O ZGROMADZENIE ODPOWIEDNICH  ZAPASÓW WODY NA CZAS PRZERWY W JEJ DOSTAWIE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

Piotr Hrywna

 

Ogłoszenie

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

W miejscowości Sieroszowice odnaleziono błąkającego się psa. Jest to duży pies o czarno-podpalanej maści. Nie posiada obroży, jest w wizualnie bardzo dobrej kondycji. Właściciela psa prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Radwanicach, tel. 76 759 20 37.  W chwili obecnej pies przebywa w okolicy budynku nr 68a w m. Sieroszowice. Jeżeli nie zgłosi się właściciel pies zostanie odłowiony i wówczas będzie go można adoptować, a w przypadku braku chętnych pies zostanie odwieziony do schroniska.

Komunikat meteorologiczny nr 1

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Odniesienie: brak ostrzeżenia

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady śniegu

Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie

Stan obserwowany: powyżej 350 m n.p.m. występują opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, natomiast powyżej 600 m n.p.m. śniegu.

Przewidywany rozwój zjawisk: prognozuje się występowanie opadów miejscami o natężeniu umiarkowanym. Opady powinny zanikać w ciągu 2-3 godzin.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Dyżurny synoptyk: Michał Mercik

Data i godzina wydania komunikatu: 28.04.2017 godz. 07:07

Przerwa w dostawie wody - SUW Radwanice

 • Publikacja: Zakład Usług Komunalnych
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że: w dniu   27.04.2017r.(CZWARTEK) od godz.   800 do ok. godz. 1400 WYSTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY u odbiorców zasilanych z SUW Radwanice:

Osiedle kwiatowe, ul. Głogowska, Spadzista, ul. Prosta, ul. Parkowa, ul. Jodłowa, ul. Platanowa, ul. Lipowa,

W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ – NA UL. SPADZISTEJ W  RADWANICACH. PRACE WYKONYWANE NA ZLECENIE GMINY PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY MIESZKAŃCÓW  O ZGROMADZENIE ODPOWIEDNICH  ZAPASÓW WODY NA CZAS PRZERWY W JEJ DOSTAWIE. 

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

 Piotr Hrywna

OSTRZEŻENIE Meteo Nr 35

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 22:00 dnia 20.04.2017 do godz. 07:30 dnia 21.04.2017
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -2°C, w kotlinach górskich do -4°C, przy gruncie do -5°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Elżbieta Wojtczak-Gaglik
Godzina i data wydania: godz. 12:00 dnia 20.04.2017