Komunikaty

Przerwa w dostawie wody - Radwanice

 • Publikacja: Zakład Usług Komunalnych
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że  29.08.2016r.(WTOREK) w godz. 8:00 - 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Radwanice ul. Kwiatowa, Irysowa, Rózana, Storczykowa, Głogowska (od ul. Wrzosowej do Grabowej, Jana Pawła II - (od ul. Głogowskiej do Klonowej).
Przerwa spowodowana będzie pracami prowadzonymi na ul. Spadzistej (inwestycja prowadzona przez Gminę Radwanice. W związku z powyższym prosimy mieszkańców ww ulic o zgromadzenie odpowiednich zapasów wody pitnej na czas przerwy.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

Piotr Hrywna

Wykaz nieruchomości

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Radwanice (dotyczy lokalu użytkowego, tj. piwnicy)

1. Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal użytkowy położony na działce nr 134/15 obręb Radwanice, KW LE1G/00051824/5

2. Powierzchnia nieruchomości:

18,42 m2

3. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy, tj. piwnica nr 23, położony w budynku mieszkalnym nr 3, przy ul. Włókienniczej, w miejscowości Radwanice.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania:

Działka, na której położony jest lokal użytkowy w MPZP ma przeznaczenie: 1.MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Lokal użytkowy przeznaczony jest na cele inne niż mieszkalne.

5. Cena wywoławcza nieruchomości:

3 686,00 zł

6. Termin złożenia wniosku dot. art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radwanicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radwanice na okres 21 dni począwszy od dnia 24.08.2017 r. do dnia 14.09.2017 r.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 05.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

W dniu 17.08.2017r. w m. Radwanice, ul. Słoneczna (obok gimnazjum) odłowiono dwa bezdomne psy. Są to suczki, młode w wieku około trzech miesięcy, mieszańce z owczarkiem niemieckim, w bardzo dobrej kondycji. Wyłapane pieski przewieziono do miejsca czasowego przetrzymania, do Hotelu dla psów – Zbigniew Wirkus, ul. Szklona 20, 59-170 Przemków. Właściciela psów lub osoby chcące je zaadoptować prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Radwanicach, tel. 76 759 20 37, lub bezpośrednio do hotelu dla psów, tel. 504 164 655.

 

Ogłoszenie Fundacji Banku Ochrony Środowiska o konkursie modelarskim

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

  bos_010717.pdf 485 kB

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

  obw_rdos_070817.pdf 523 kB

 

Wykaz dz. nr 292/1 i 291/2 obręb Radwanice

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radwanice przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego dzierżawcy.

Pliki do pobrania

Wykaz dz. nr 80 obręb Jakubów

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radwanice przeznaczonej do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego dzierżawcy.

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z 27.07.2017

 • Publikacja: Danuta Czuchro
 • Drukuj

Trening systemu wczesnego ostrzegania

 • Publikacja: Martyna Szylko
 • Drukuj

W dniu 1 sierpnia 2017r. na terenie Gminy Radwanice przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców, przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego tj. uruchomienie syren alarmowych i wyemitowanie akustycznego sygnału:

- „ogłoszenie alarmu” o godz. 17:00

Trening zostanie przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr 225 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia treningu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.

Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Informacja Starosty Polkowickiego

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Buczyna, Drożów, Drożyna, Jakubów, Kłębanowice, Lipin, Łagoszów Wielki, Nowa Kuźnia, Przesieczna, Pudło, Sieroszowice, Radwanice, jednostki ewidencyjnej Radwanice.

  informacja_starosty_polkowickiego250717.pdf 267 kB