Komunikaty

Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z 27.07.2017

 • Publikacja: Danuta Czuchro
 • Drukuj

Trening systemu wczesnego ostrzegania

 • Publikacja: Martyna Szylko
 • Drukuj

W dniu 1 sierpnia 2017r. na terenie Gminy Radwanice przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców, przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego tj. uruchomienie syren alarmowych i wyemitowanie akustycznego sygnału:

- „ogłoszenie alarmu” o godz. 17:00

Trening zostanie przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr 225 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia treningu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.

Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Informacja Starosty Polkowickiego

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Buczyna, Drożów, Drożyna, Jakubów, Kłębanowice, Lipin, Łagoszów Wielki, Nowa Kuźnia, Przesieczna, Pudło, Sieroszowice, Radwanice, jednostki ewidencyjnej Radwanice.

  informacja_starosty_polkowickiego250717.pdf 267 kB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

o niemożności wydania w ustawowym terminie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: „Szprotawa – modernizacja koryta i wałów, gm. Polkowice, Chocianów, Radwanice, Przemków, Gaworzyce”.

  obwieszczenie_rdos180717.pdf 477 kB

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

  obwieszczenie_zarzad_woj_doln100717.pdf 449 kB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zdania: „Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej  Nr 1z   o głębokości 25,0 m, o wydajności Q = 40m3/h  zlokalizowanej w miejscowości Radwanice, na działce o  nr ewid. 360/7 - obręb Radwanice , gm. Radwanice”.

 

OSTRZEŻENIE Nr 64

 • Publikacja: Martyna Szylko
 • Drukuj

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 22:00 dnia 12.07.2017 do godz. 07:00 dnia 13.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z północnego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Marek Kurowski
Godzina i data wydania: godz. 13:19 dnia 12.07.2017

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

 w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydanie decyzji środowiskowej na zadanie „Szprotawa – modernizacja koryta i wałów, gm. Polkowice, Chocianów, Radwanice, Przemków Gaworzyce”.

  obwieszczenie_rdos_040717.pdf 729 kB