nav_bar_left Start
Wykaz nieruchomości gminnych na sprzedaż
O Gminie
Start
Charakterystyka
Herb
Historia
Radwanice
Jakubów
Sieroszowice
Łagoszów Wielki
Buczyna
Instytucje
Samorząd
Rada Gminy
Uchwały Rady
Protokoły z Sesji
Plany prac Komisji
Władze Gminy
Sołtysi
Jednostki organ.
Przetargi
Ośw. majątkowe
Urząd Gminy
UG Radwanice
Statut Gminy
USC
Podatki
Gminna Komisja RPA
Ochrona środowiska
Komunikaty ARiMR
Obwieszczenia Wójta
Dokumenty
Nabór do UG
Gospodarka
Budżet Gminy
Studium
Plany miejscowe
Oświata, kultura
i GOPS
Szkoły
Biblioteka
TPD
GOPS
GOK
Zespół "Swojacy"
Grupy Odnowy Wsi
ZUK
Sport
Płomień Radwan.
Zadzior Buczyna
Niezbędniki
Busy-PKS
Co w kinie?
Wieści RSS
A+ | A- | Reset 
Zespół Swojacy w Ligocie Polskiej
Publikacja: GOK   
10.02.2014.
W dniach 31.01.2014 r.- 2.02.2014 r. w Ligocie Polskiej (gm. Oleśnica) odbył się XIX Międzygminny Przegląd Grup Kolędniczych „Pastorałka”. Przegląd nie miał charakteru konkursu, jednakże prezentacjom przysłuchiwała się Rada Artystyczna, która wyróżniającym się grupom przyznała nagrody rzeczowe i tytuł Laureata. Przesłuchania uczestników trwały dwa dni podczas których, przedstawiono 43 prezentacje, a uczestniczyło w nich ponad 430 wykonawców.

Image

Trzeciego dnia przeglądu odbył się Koncert Laureatów, do którego zaproszono 13 zespołów. Świetnie zaprezentował się zespół „Swojacy” z Radwanic, który otrzymał nagrodę, tytuł Laureata oraz wziął udział w koncercie laureatów.
 
Ogólnoposki Turiej Wiedy Pożarniczej
Publikacja: ZSP   
10.02.2014.
W dniu 06.02.2014 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach odbył się na szczeblu Gminnym, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”-2014, w turnieju uczestniczyło 18 uczniów. Bogusława Niemasz dyrektor Zsz-P powitała zebranych uczniów, Wójta gminy Radwanice Sabinę Zawis, Prezesa OGZOSP RP w Radwanicach Tadeusza Duczmala oraz opiekunów uczniów biorących udział w konkursie.

Wyniki konkursu:
 • w kategorii szkoły podstawowe
  I - miejsce zajął Wiktor Wolniak uczeń szkoły podstawowej w Buczynie
  II- miejsce zajęła Aleksandra Rakuś uczennica szkoły podstawowej w Buczynie,
  III- miejsce zajął Damian Kłos uczeń szkoły podstawowej w Buczynie.

 • w kategorii szkół gimnazjalnych
  I- miejsce zajął Dominik Kliński,
  II- miejsce zajął Kacper Kliński,
  III- miejsce zajęła Wiktoria Grocholska,

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki z rąk Wójta oraz Prezesa OGZOSP RP. Uczniowie którzy zajęły 1 i 2 miejsce w obydwóch szczeblach zakwalifikowali się na konkurs powiatowy. Wójt wraz z Prezesem pogratulowali finalistom, podziękowali wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.

Image

 
Na dzikim zachodzie
Publikacja: ZSP   
10.02.2014.
W dniu 06.02.2014r. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach odbył się bal karnawałowy dla kl. I – III. Magiczny pociąg zabrał uczestników balu w podróż po Dzikim Zachodzie. Dzieci, pod okiem wychowawców i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, którzy wcielili się w kowbojów, bawiły się wyśmienicie. Tańce, konkursy i nagrody wzbudzały  ogromną radość i zadowolenie. Uczniowie byli wspaniale poprzebierani , a ich różnobarwne kostiumy budziły aplauz u obserwatorów i zaproszonych gości. Królową Balu została Oliwia Ludwisiak, a Królem został okrzyknięty- Hubert Dąbrowski. ,,Dziękujemy Radzie Rodziców, która ufundowała główne nagrody dla króla i królowej balu oraz nagrodziła premiowiane miejsca. Czas na balu mijał szybko, a zabawa udała się rewelacyjnie”- jak powiedziała wychowawczyni klasy III a Marta Tarkowska.

Image
 
Informacja GOPS
Publikacja: GOPS   
06.02.2014.
I N F O R M A C J A

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU
Tytuł projektu:  „Pomagając innym pomagasz sobie”

Image

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwanicach trwa realizacja projektu systemowego w ramach POKL , współfinansowanego ze środków EFS.
Realizację projektu w miesiącu lutym Ośrodek rozpoczął od zaproszenia do siedziby Urzędu Gminy doradcy zawodowego na grupowe i indywidualne spotkania z beneficjentami ostatecznymi. Praca z doradcą potrwa 3 dni, do 5 lutego br. Na usługę doradztwa zawodowego składają się 3 bloki grupowe oraz blok indywidualny dla każdej osoby po 2 godziny.
 Celem indywidualnego doradztwa zawodowego jest poznanie predyspozycji, zaplanowanie ścieżki i kariery zawodowej. Zajęcia mają na celu wskazanie kierunków poszukiwań zatrudnienia odpowiadającego danym predyspozycjom.                                                           
W kolejnym tygodniu będziemy gościć u siebie Panią psycholog, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia w zakresie aktywizacji społecznej w wymiarze 30 godzin zegarowych dla 8 uczestników pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej.
Szkolenia przebiegają w miłej atmosferze przy filiżance kawy lub herbaty, ze słodkim poczęstunkiem.

 
Jak ustrzec się oszustów na aukcjach intenetowych
Publikacja: KPP w Polkowicach   
05.02.2014.
ImagePamiętaj, że Internet wykorzystują również ludzie nieuczciwi. To, że inni zostali oszukani nie oznacza, że Tobie się to nie przytrafi. Oszuści czyhają na swoje ofiary wykorzystując ich nieuwagę, pośpiech, podekscytowanie i chęć posiadania jak najszybciej i jak najtaniej nabytej rzeczy. Najczęściej możesz zostać oszukany w ten sposób, że nie otrzymasz towaru, za który zapłaciłeś przelewem lub otrzymany towar będzie niezgodny ze złożonym zamówieniem. Radzimy:

 • Bądź ostrożny przy zawieraniu transakcji przez Internet.
 • Uważaj na ,,super okazje". Nie zawsze to, co widoczne jest na zdjęciu musi być takie samo w rzeczywistości, lub nabyte przez sprzedawcę w sposób legalny. Uwaga na próbki!
Czytaj całość…
 
Uwaga na oszustów
Publikacja: KPP w Polkowicach   
05.02.2014.
ImagePomimo licznych policyjnych apeli w mediach ogólnopolskich i lokalnych- w dalszym ciągu odnotowujemy zdarzenia, gdzie w wyniku oszustwa pokrzywdzonymi są osoby starsze. Związana z wiekiem bezradność i samotność sprawiają, że osoby starsze stanowią łatwy cel dla różnych grup przestępczych i oszustów. Odnotowuje się przypadki, kiedy to przestępcy działają w sposób bardzo zuchwały, podszywając się także pod funkcjonariuszy Policji. Tę metodę wykorzystali ostatnio oszuści, którzy od mieszkanki powiatu polkowickiego wyłudzili 30 tysięcy złotych. Apelujemy o czujność i rozwagę!Rozmawiajmy o tym, ze swoimi starszymi członkami naszej rodziny!Uczulajmy ich na takie sytuacje. Być może ochronimy ich w ten sposób przed utratą - nierzadko - oszczędności całego życia!

Oszuści wchodzą do mieszkań pod różnymi pretekstami np. z prośbą o wodę, sprzedaż artykułów przemysłowych, podając się na osoby urzędowe np. listonosza, policjanta, pracownika ZUS-u, opieki społecznej, pogotowia ratunkowego, gazowni, zakładu energetycznego albo innych instytucji.
Czytaj całość…
 
Pomagając innym pomagasz sobie
Publikacja: GOPS   
27.01.2014.
I N F O R M A C J A

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W RADWANICACH
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU
                          
Tytuł projektu:  „Pomagając innym pomagasz sobie”
Image
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach w imieniu Gminy Radwanice złożył w miesiącu lutym 2013 roku wniosek o dofinansowanie projektu na lata 2013/2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII . Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,  Poddziałanie  7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.  Czas trwania projektu w roku 2014 to okres od  01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.
Adresatami projektu są osoby korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach, bezrobotni, zarejestrowani w PUP w Polkowicach, posiadający niskie kwalifikacje zawodowe.
Celem głównym projektu pt. „ Pomagając innym pomagasz sobie” jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej , bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej.
Realizacja projektu, poprzez zdobycie przez beneficjentów nowych kwalifikacji  przyczyni się do poszerzenia ich wiedzy, samorealizacji, poruszania się na rynku pracy, podjęcia zatrudnienia ,co w rezultacie doprowadzi do usamodzielnienia się.
W ramach projektu dla 8 osób nieaktywnych zawodowo z Gminy Radwanice zostaną zorganizowane kursy zawodowe jak również poradnictwo z psychologiem i doradcą zawodowym.
Dotychczasowa działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach to zrealizowanie 4 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pierwszy był realizowany w okresie od 01.07.2008 roku do 31.12. 2008 roku , a celem jego było nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej. Realizacja drugiego trwała od 01.06.2010 r. do 30.11.2010 r. i zaowocowała wydaniem 8 certyfikatów osobom biorącym udział w szkoleniach. Trzeci projekt, Ośrodek Pomocy Społecznej realizował od 01.06.2012 roku do 31.12.2012 roku i zakończył się nabyciem nowych kwalifikacji przez osiem osób, natomiast w miesiącu grudniu 2013 roku zakończyliśmy realizację kolejnego – czwartego już projektu w ramach którego nowe kwalifikacje nabyło kolejnych osiem osób.
Projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach, współfinansowane ze środków EFS pozwoliły na wypracowanie wsparcia o charakterze kompleksowym.

 
Koncert dla Seniorów
Publikacja: ZSP   
17.01.2014.
Pastorałki, kolędy prawosławne oraz jasełka. To wszystko  można było usłyszeć i obejrzeć podczas koncertu noworocznego organizowanego przez uczniów z Zespołu  Szkolno- Przedszkolnego w Radwanicach.

Image

W czwartkowe popołudnie, 16.stycznia 2014 roku, aula Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach zmieniła się w salę koncertową, wypełnioną po brzegi. Tego dnia w szkole odbył się Koncert Noworoczny ,,Juniorzy- Seniorom”. Koncert zrodził się z potrzeby serca. To uczniowie byli jego inicjatorami, w całości dedykowany był starszym  mieszkańcom naszej gminy To właśnie na ręce wszystkich Babć i Dziadków w przededniu ich święta uczniowie  wyśpiewali im  życzenia. Wchodzących do szkoły witali aniołowie, którzy wręczali seniorom upominki- małe gipsowe aniołki.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 66 - 78 z 765

Aktualny czas
Imieniny
24 Lipca 2014
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Antoni, Kinga,
Krystyna, Kunegunda,
Olga, Wojciecha
Do końca roku zostało 161 dni.
Gościmy
Odwiedza nas 2 gości
Odwiedzin dziś217
Wczoraj268
W tym miesiącu7206
Wszystkich461261
Kalendarz imprez
July 2014 August 2014
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
Tydzień 27 1 2 3 4 5
Tydzień 28 6 7 8 9 10 11 12
Tydzień 29 13 14 15 16 17 18 19
Tydzień 30 20 21 22 23 24 25 26
Tydzień 31 27 28 29 30 31
Popularne
Linki
Projekt - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziwego

Gmina Radwanice 2007 - 2011