Stawki podatków i opłat obowiązujących w 2022 roku

Podatek rolny

 1. Cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku / Obowiązująca stawka - 60 zł

Podatek leśny

 1. Średnia cena sprzedaży drewna za 3 kwartały 2021 roku będąca podstawą ustalenia podatku leśnego / Obowiązująca stawka - 46,70 zł/ha

Podatek od nieruchomości

 1. Od budynków mieszkalnych / Obowiązująca stawka - 0,89 zł
 2. Od budynków przeznaczonych pod działalność gospodarczą / Obowiązująca stawka - 25,74 zł
 3. Od budynków przeznaczonych do składowania kwalifikowanego ziarna / Obowiązująca stawka - 12,04 zł
 4. Od pozostałych budynków / Obowiązująca stawka - 8,68 zł
 5. Od budynków służby zdrowia / Obowiązująca stawka - 5,25 zł
 6. Od gruntów pod działalność gospodarczą / Obowiązująca stawka - 1,03 zł
 7. Od zbiorników wodnych (stawka za 1 ha) / Obowiązująca stawka - 5,17zł

Opłaty lokalne

 1. Od posiadania psa / Obowiązująca stwka - 75 zł
 2. Opłata targowa (stawka dzienna): bez zadaszenia / Obowiązująca stawka - 20 zł, z zadaszeniem / Obowiązująca stwka - 30 zł
 3. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
  - powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie / Obowiązująca stawka - 700,00 zł
  - powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie / Obowiązująca satawka - 900,00 zł
  - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton /  Obowiązująca stawka - 1100,00 zł 
 4. Ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton / Obowiązująca stwka -
 5. Przyczepy i naczepy - od 7 ton i poniżej 12 ton / Obowiązująca stawka - 900 zł
 6. Autobus liczba miejsc do siedzenia mniejsza niż 22 / Obowiązująca stawka - 1300 zł
 7. Autobus liczba miejsc do siedzenia równa lub większa niż 22 / Obowiązująca stwka - 1500 zł
 8. Środki transportowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton / Obowiązująca stwka - zgodnie z ałącznikiem

Materiały do pobrania

Wzory deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 01.07.2019 r.

DL-1 - Deklaracja na podatek lesny - os.prawne

IL-1 - Informacja o lasach - os.fizyczne

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości - os.prawne

IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - os. fizyczne

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny - os. prawne

IR-1 - Informacja o gruntach - os.fizyczne

Wzory deklaracji podatkowych obowiązujące do dnia 30.06.2019 r

Deklaracja na podatek lesny

Informacja w sprawie podatku leśnego

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny


Numer konta bankowego właściwy dla wszelkich wpłat podatków, opłat, czynszów i innych
Santander Bank 14 1090 2398 0000 0001 4383 6168