Gminny Ośrodek Kultury

Jego głównym celem jest przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa oraz rozwijania kultury na terenie Gminy. Poprzez szereg aktywnych form swojej działalności ośrodek jest miejscem spotkań dla mieszkańców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem imprez kulturalno-rozrywkowych oraz wszelkiego rodzaju zajęć cyklicznych i spotkań. Współpracuje z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami.

Kontakt

ul. Szkolna 5a
59-160 Radwanice
tel. 76-831-15-33
email : gok@radwanice.pl
www.gok.radwanice.pl

Godziny pracy

 • Poniedziałek: 8:00 – 20:00
 • Wtorek, czwartek: 8:00 – 17:00 (20:00)
 • Środa: 8:00 – 18:00
 • Piątek: 8:00 – 20 :00

Dyrektor GOK

Bartosz Hejmej

Pracownicy

Joanna Tychańska-Dawiec – instruktor

Sylwia Stachowicz – animator / instruktor  

Biblioteki gminy Radwanice obsługują rocznie ok. 900 czytelników, księgozbiór wynosi ponad 24 tys. książek ( są to bajki, powieści dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literatura popularno-naukowa z różnych dziedzin życia). Biblioteka  umożliwia wszystkim mieszkańcom gminy, bezpłatny dostęp do Internetu. Zarówno dorośli, dzieci oraz ucząca się młodzież, mają możliwość uzyskania szybkiej, wyczerpującej informacji na dany temat, zgodnie z zapotrzebowaniem lub zainteresowaniem.

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Sportowa 10
59-160 Radwanice
tel. 76-831-14-82

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek: 08:00 – 16:00
 • Wtorek: 08:00 – 16:00
 • Środa: prace wewnętrzne
 • Czwartek: 08:00 – 16:00
 • Piątek: 08:00 – 16:00

Kierownik biblioteki - Katarzyna Burzyńska

Punkt biblioteczny w Sieroszowicach

Sieroszowice 18
59-160 Radwanice
tel. 76-831-19-63

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek: 13:00 – 15:30
 • Środa: 13:00 – 15:30

Historia działalności biblioeki

Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach prowadzi swoją działalność już 67 lat . Została założona w czerwcu 1949 roku. Liczyła wtedy zaledwie 630 książek, a na koniec roku zarejestrowano 49 czytelników. W tym krótkim okresie w latach 1949 - 954 zmieniło się aż dziewięciu kierowników: Henryk Balcerzak, Janina Król, Julia Żyta, Tadeusz Kozłowski, Halina Romaniuku, Barbara Kaczmarewicz, Leokadia Bródka, Jadwiga Kowalczyk i Anna Nowaczyk.

Dopiero w listopadzie 1954 roku, biblioteka znalazła swojego opiekuna w osobie Pani Krystyny Kantek. Biblioteka zaczęła nabierać swojego znaczenia, zarówno w gminie, powiecie jak i województwie, a książka docierała do każdego zakątka gminy. Już w 1955 roku, powstała pierwsza filia biblioteczna we wsi Buczyna, kierownikiem została Roża Śnioszek, obecnie jest Mieczysława Bilińska. W  1961 roku, powstała druga  filia we wsi Sieroszowice pierwszym kierownikiem została Helena Olejniczak, obecnie jest Barbara Szymczak. Obie funkcjonują do dziś.

Pani Krystyna Kantek z wielkim zaangażowaniem pełniła funkcję kierowniczą blisko 30lat. Po niej stanowisko objęła Pani Jadwiga Kantek, która z wielką starannością kontynuowała dzieło poprzedniczki, promując czytelnictwo, książkę, organizując kiermasze książek, wystawy tematyczne, konkursy czytelnicze oraz spotkania autorskie.

W latach 1985 -1989 funkcję kierownika w zastępstwie pełniła Pani Elżbieta Jarosz. To za jej kadencji w 1985 roku władze gminy podjęły decyzję o utworzeniu nowego lokalu dla potrzeb Biblioteki Gminnej przy ul. Szkolnej 5. Dnia 24 lipca 1986roku z udziałem władz gminnych i wojewódzkich, dokonano uroczystego wmurowania „Kamienia Węgielnego”.  Dnia 11 lutego 1988 roku, odbyło się oficjalne otwarcie obiektu, przestrzennego, estetycznego, spełniającego wszelkie wymogi biblioteki. W roku 2006, przeprowadzono generalny remont placówki. Wykonano szereg prac remontowo – budowlanych  ( ocieplono budynek , wykonano elewację na zewnątrz, naprawiono dach, wymieniono okna, drzwi i podłogi, założono ogrzewanie gazowe).

Po modernizacji wewnątrz budynku, utworzono Salkę Kultury, z przeznaczeniem na wszelkie spotkania, imprezy organizowane z myślą o społeczności gminy.
Po odejściu Pani Jadwigi Kantek na emeryturę w roku 2008, stanowisko kierownicze objęła Pani Katarzyna Burzyńska, które obecnie pełni.

Od 1 września 2015r. Gmina Biblioteka Publiczna w Radwanicach znajduje się w obiekcie Gimnazjum  w Radwanicach przy ulicy Sportowej 10.

Z upływem lat wraz z ciągłym rozwojem gminy, postępem techniki i napływającą z zewnątrz ludnością, zmieniła się również rola i znaczenie  biblioteki w środowisku. Biblioteka poza rozpowszechnianiem książki i czytelnictwa, udzielaniem informacji, ściśle współpracuje z instytucjami działającymi na terenie gminy, organizuje różne wydarzenia kulturalne na rzecz społeczności gminy Radwanice. Przy wsparciu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach, biblioteka ma możliwość organizowania spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Co roku zapraszani są znani i lubiani pisarze. Każde spotkanie autorskie poprzedzone jest działaniami promującymi autorów oraz czytelnictwo, przebiega to w formie konkursów czytelniczych, recytatorskich i plastycznych. 

Działalność i funkcjonowanie placówek bibliotecznych możliwa jest dzięki dotacji podmiotowej z budżetu Urzędu Gminy. Poza stałą dotacją podmiotową, biblioteka pozyskuje dodatkowe środki finansowe od 2009 r udało się nam pozyskać dla biblioteki 94.500,00 dodatkowych środków,  uczestnicząc w programach skierowanych dla bibliotek.

Na terenie gminy funkcjonuje 10 świetlic wiejskich w miejscowościach: Buczyna, Jakubów, Kłębanowice, Lipin, Łagoszów Wielki, Nowy Dwór, Nowa Kuźnia, Przesieczna, Strogoborzyce, Sieroszowice.

Właścicielem świetlicy jest Gmina Radwanice. Świetlicą zarządza sołtys wsi bądź inna osoba wskazana przez Wójta. Świetlica wiejska może być wykorzystywana odpłatnie na imprezy okolicznościowe osób fizycznych i prawnych oraz nieodpłatnie na zebrania wiejskie, spotkania organizacji społecznych, stowarzyszeń i innych. Poniżej w załącznikach do pobrania zamieszczono obowiązujący regulamin, cennik wynajmu świetlic oraz wniosek o wynajem.

Regulamin wynajmu świetlic

Wniosek o wynajem świetlicy

Głogów - Kino Cinema 3D

Galeria Glogovia
ul. Piłsudskiego 19, Ruszowice,
67-210 Głogów
Telefon: 76 749 15 60
www.cinema3d.pl/glogow

Polkowice - Kino w PCK

ul. Dąbrowskiego 1
59-100 Polkowice
Telefon : 76 845 16 77
Kino czynne: czwartek - niedziela
www.pca.pl/kino

Lubin - Kino CK "Muza"

ul. Armii Krajowej 1,
59-300 Lubin
Telefon: 76 746 22 55
www,ckmuza.eu

Lubin - Kino HELIOS

Generała Władysława Sikorskiego 20,
59-300 Lubin
Telefon:76 724 97 97
www.helios.pl