Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Radwanice

Urząd Gminy Radwanice informuje, że dnia 28 lutego 2017 roku Gmina Radwanice podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. . „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Radwanice”.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, serwery oraz uruchomiona zostanie Centralna Platforma E-Usług Mieszkańca, usługi finansowe, system elektronicznego obiegu dokumentów, system do elektronizacji partycypacji społecznej, system zarządzania budżetem gminy i e-usłygi informacyjne. Planowane wydatki kwalifikowalne wynosić będą 1 039 350,00 zł, a w 85% (tj. kwota 883.447,50 zł) zostaną one współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014 – 2020.