W dniu 11 marca 2021 r. podpisano umowę z firmą AS-BUD PLUS Przemysław Skrzypczak dot. przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy Domu Kultury w Radwanicach w ramach projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach”.

 

na terenie inwestycyjnym projektuje się budynek usługowy - Dom Kultury z salą widowiskową teatralno-kinową, salą wielofunkcyjną z zapleczem gastronomicznym, częścią administracyjną i salami zajęciowymi
w ramach przedmiotu umowy przewidziano również zagospodarowanie terenu wokół budynku