Przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa Domu Kultury w Radwanicach w ramach projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach”.

https://bip.radwanice.pl/inii-271-61-2020-przebudowa-nadbudowa-oraz-rozbudowa-domu-kultury-w-radwanicach-w-ramach-projektu-pn-rozwoj-oferty-kulturalno-edukacyjnej-na-terenie-gminy-radwanice-i-zaglebia-miedziowego-poprzez-utworzenie-nowoczesnego-domu-kultury-w-radwanicach#cnt

Kompleksowe wykonanie technologii sceny wraz z dostawą i montażem trybun oraz sprzętu i urządzeń multimedialnych na potrzeby domu kultury w Radwanicach w ramach projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach”

https://bip.radwanice.pl/kompleksowe-wykonanie-technologii-sceny-wraz-z-dostawa-i-montazem-trybun-oraz-sprzetu-i-urzadzen-multimedialnych-na-potrzeby-domu-kultury-w-radwanicach-w-ramach-projektu-pn-rozwoj-oferty-kulturalno-edukacyjnej-na-terenie-gminy-radwanice-i-zaglebia-miedz#cnt

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa Domu Kultury w Radwanicach.

https://bip.radwanice.pl/inii-271-1-2021-pelnienie-wielobranzowego-nadzoru-inwestorskiego-przy-zadaniu-przebudowa-nadbudowa-oraz-rozbudowa-domu-kultury-w-radwanicach#cnt

Świadczenie usług zarządzania i rozliczania projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach” współfinansowanym z Programu „Kultura” Działanie 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

https://bip.radwanice.pl/inii-271-2-2021-swiadczenie-uslug-zarzadzania-i-rozliczania-projektu-pn-rozwoj-oferty-kulturalno-edukacyjnej-na-terenie-gminy-radwanice-i-zaglebia-miedziowego-poprzez-utworzenie-nowoczesnego-domu-kultury-w-radwanicach-wspolfinansowanym-z-programu-kultur#cnt

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi przy zadaniu: Przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa Domu Kultury w Radwanicach w ramach projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach”.

https://bip.radwanice.pl/inii-271-18-2021-pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-nad-robotami-elektrycznymi-i-teletechnicznymi-przy-zadaniu-przebudowa-nadbudowa-oraz-rozbudowa-domu-kultury-w-radwanicach-w-ramach-projektu-pn-rozwoj-oferty-kulturalno-edukacyjnej-na-terenie-gminy-radwan#cnt