Logo

Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 12 marca 2018 roku o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Informacje:
  - Przewodniczącej Rady Gminy,
  - Wójta Gminy,
  - o pracach Komisji Stałych Rady Gminy,
  - o pracach Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,
 1. Dyskusja.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - uchwała nr XXIX/165/18 – zmiany WPF,
  - uchwała nr XXIX/166/18 – zmiany budżetu na 2018 rok,
  - uchwała nr XXIX/167/18 – podziału gminy na okręgi wyborcze,
  - uchwała nr XXIX/168/18 – zmiany regulaminu dodatków nauczycieli,
  - uchwała nr XXIX/169/18 – podziału gminy na stałe obwody wyborcze,
  - uchwała nr XXIX/170/18 – odwołania Skarbnika Gminy,
  - uchwała nr XXIX/171/18 – pomocy rzeczowej dla Powiatu Polkowickiego
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady  Gminy

Adriana LEBIT

©2016-2018 - www.radwanice.pl.