Dofinansowanie na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem placu zabaw w Nowej Kuźni

  • Drukuj

Gmina Radwanice rozpoczyna realizację projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem placu zabaw”. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020. Zaplanowana kwota dotacji wynosi 190 442,00 zł. Realizacja operacji ma na celu podniesienie poziomu aktywności i integracji społecznej mieszkańców Nowej Kuźni, poprzez stworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych.

Dnia 13 lutego 2018 r. podpisano umowę z firmą Usługi Remontowo-Budowlano-Mechaniczne Robert Kuczała z siedzibą w Głogówku na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem placu zabaw".

W ramach realizacji zadania przewidziana jest rozbudowa obecnego obiektu o pomieszczenia higieniczno- sanitarne oraz montaż nowych urządzeń małej architektury. W zakresie zagospodarowania nieruchomości, na której znajduje się budynek przewidziano wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz szczelnego zbiornika na nieczystości. Planowana jest również rozbiórka budynku gospodarczego oraz powstanie placu zabaw.

Przewidywany termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 15 maja 2018 r.