Plan zamówień publicznych na rok 2018

 • Drukuj

W ramach tegorocznego budżetu, Gmina Radwanice zaplanowała przeprowadzenie postępowań w celu wyboru wykonawcy dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

 1. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem placu zabaw.
 2. Przebudowa ul. Głogowskiej w Radwanicach.
 3. Przebudowa drogi gminnej, działka nr 239 w miejscowości Jakubów, wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1016D oraz wykonanie parkingu o pow. do 0,5 ha przed cmentarzem.
 4. Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w m. Radwanice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 791/1, jednostka ewidencyjna Radwanice.
 5. Budowa sieci wodociągowej (ul. Polna, ul. Szkolna) w miejscowości Radwanice, na działce 494/4 oraz 499
 6. Przebudowa sieci wodociągowej Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) - Drożyna – Drożów – etap III i IV.
 7. Budowa sieci wodociągowej - działki nr 796/3, 405/15, 405/7 (ul. Goździkowa), 123/8 (ul. Poziomkowa) obręb Radwanice, działka nr 159 obręb Lipin gmina Radwanice oraz sieci kanalizacyjnej - działka nr 159 obręb Lipin, 123/8 (ul. Poziomkowa) obręb Radwanice gmina Radwanice.
 8. Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Sportowa na działkach nr 256/4, 256/5, 506/2 i 254/7 w obrębie Radwanice.
 9. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 791/1 i 157/15 w obrębie Radwanice – ul. Cisowa.
 10. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach nr 516 i 425/1 w obrębie Łagoszów Wielki.
 11. Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Kłębanowice i Buczyna.
 12. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika ul. Parkowa w Radwanicach.