Posiedzenie komisji

  • Drukuj

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Gminy Radwanice zwołuję w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 14:30 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Analiza wydatków OSP za 2017 r.
  3. Analiza i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
  4. Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie obrad Komisji Rewizyjnej

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Ryszard Niemasz