Zaproszenie do składania ofert

  • Drukuj

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi gminnej – przedłużenie drogi w ul. Akacjowej w Radwanicach (dz. nr 791/1) do wpięcia do drogi gminnej w miejscowości Przesieczna (dz. nr 34)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://bip.radwanice.pl/zapytanie-ofertowe-wykonanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-dla-zadania-pn-przebudowa-i-budowa-drogi-gminnej-przedluzenie-drogi-w-ul-akacjowej-w-radwanicach-dz-nr-791-1-do-wpiecia-do-drogi-gminnej-w-miejscowosci-przesieczna-dz-nr-34-wraz-z-pelnie