Trwa przebudowa drogi w Buczynie

  • Drukuj

W maju rozpoczęto przebudowę drogi dojazdowej do szkoły w Buczynie. Droga usytuowana jest w południowej części miejscowości i służy jednocześnie jako dojście do boiska sportowego.

Roboty wykonuje firma FOBIS z Lubina. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nowej konstrukcji drogowej wraz z nawierzchnią asfaltową o szerokości 5,0 m wraz ze zjazdami na posesje. Jezdnia będzie jednostronnie obramowana chodnikiem. W zakresie zadania jest również wykonanie zjazdu z drogi krajowej. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi około 440 m. W ramach robót zostanie także wybudowana nowa sieć wodociągowa z rur 110 PE o łącznej długości 241 m (w tym przejście siecią pod droga krajową) oraz 3 sztuki hydrantów ppoż. istniejące na trasie przyłącza zostaną przepięte do nowej sieci. Roboty zostaną zakończone w sierpniu br. Zakładany koszt robót wynosi 937 tys. zł.