Zaproszenie do składania ofert

  • Drukuj

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w ul. Mechanicznej w Radwanicach (działki nr 360/8 i 360/39) i budowa drogi gminnej na działkach 360/27, 360/30 i 360/3 obręb Radwanice do wpięcia z ul. Akacjową (działka nr 524/2) wraz z sieciami uzbrojenia terenu: wodociągową, kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://bip.radwanice.pl/zapytanie-ofertowe-wykonanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-dla-zadania-pn-przebudowa-drogi-gminnej-w-ul-mechanicznej-w-radwanicach-dzialki-nr-360-8-i-360-39-i-budowa-drogi-gminnej-na-dzialkach-360-27-360-30-i-360-3-obreb-radwanice-do-wpiecia-z-u