Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Radwanicach

  • Drukuj

Trwa budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Radwanicach. Inwestycja polega na wybudowaniu nowego wodociągu z rur PE oraz wyłączeniu z eksploatacji starego. Sieć ma zastąpić istniejącą sieć azbestocementową.

W ramach zadania zostaną wykonane nowe odcinki przyłączy wodociągowych do granicy posesji i spięte z istniejącymi na posesji przyłączami. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie sieci wodociągowej z rur 90 PE o długości około 520 metrów oraz odcinki przyłączy o łącznej długości ok. 40 m. Zamontowane zostaną także 4 sztuki hydrantów ppoż. Roboty, zgodnie z umową, będą rozliczone kosztorysem powykonawczym i powinny się zakończyć w lipcu bieżącego roku.

Zakładany koszt budowy wynosi 140 tyś. zł. Wykonawcą zadania jest firma HYDRO SYSTEM z siedzibą w Buczynie.