Trzy projekty z gminy Radwanice otrzymały dofinansowanie z Programu Działaj Lokalnie

  • Drukuj

Dnia 04 lipca 2018r. Zarząd Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na X edycję Programu Działaj Lokalnie. Komisja konkursowa podjęła decyzję o dofinansowaniu najlepszych projektów inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Do dofinansowania, spośród 48 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej, wybrano 28 projektów na łączną kwotę 130 000,00 zł.


W tym roku jest to VII edycja Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich, do której przystąpiło 12 gmin, tj. Gmina Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Jerzmanowa, Polkowice i Żukowice z terenu woj. dolnośląskiego oraz Nowe Miasteczko, Kożuchów, Szprotawa, Niegosławice, Otyń i Brzeźnica z woj. lubuskiego.


Z gminy Radwanice do konkursu zgłoszonych zostało 5 wniosków. Komisja konkursowa do dofinansowania wybrała 3 projekty:
1.    "Lokalne Studio Relaksu" - Stowarzyszenie "Pomagamy Razem" – 5 000,00 zł
2.    "Czym Wiata Bogata – tym społeczników coraz więcej" - Grupa nieformalna Aktywni-Pozytywni z Radwanic – 5 000,00 zł
3.    "WKU – Wielopokoleniowy Klub Uśmiechu" - Fundacja Aktywności Społecznej i Kulturalnej "Pole" – 3 660,00

Serdecznie gratulujemy!

Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, wsparciu 12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.