Sesja Rady Gminy

 • Drukuj

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i przedstawienie porządku obrad
 2. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy
 3. Informacje Wójta Gminy
 4. Informacje o pracach Komisji Rewizyjnej
 5. Informacje o pracach Związku gmin Zagłębia Miedziowego
 6. Dyskusja
 7. Uchwała nr XXXIV/193/18 w sprawie zmiany WPF
 8. uchwała nr XXXIV/194/18 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
 9. Uchwała nr XXXIV/195/18 w sprawie zespołu interdyscyplinarnego
 10. Uchwała nr XXXIV/196/18 w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego
 11. Uchwała nr XXXIV/197/18 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 13. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania
 14. Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Adriana Lebit