Rekordowe wydatki na inwestycje w latach 2015-2018

  • Drukuj

Na przestrzeni ostatnich czterech lat, budżet Gminy Radwanice sukcesywnie wzrastał. Wraz ze wzrostem dochodów budżetowych wzrosła liczba przeprowadzonych inwestycji na terenie gminy, a co za tym idzie wzrosły wydatki na nie poniesione.

Zarówno rok 2017 jak i 2018, są rekordowe pod względem zrealizowanych inwestycji i wydatków na nie poniesionych. Przebudowaliśmy dziesiątki kilometrów dróg, chodników, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zrealizowaliśmy kompleksowe remonty i przebudowy obiektów użyteczności publicznej.

Poniżej, za pomocą wykresu i tabel, przedstawiamy Państwu, jak kształtował się budżet Gminy Radwanice w latach 2015-2018 pod względem osiągniętych dochodów Gminy i wydatków poniesionych na inwestycje. Przedstawiamy również, najważniejsze zadania jakie zostały zrealizowane w poszczególnych latach.