Socjalne stypendia szkolne przyznane

  • Drukuj

Gmina Radwanice przyznała w roku szkolnym 2018/2019 stypendium socjalne dla 35 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radwanice.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący w Gminie Radwanice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność.

Świadczenia pieniężne przyznane zostały w miesiącach październik – grudzień  2018 r. w zależności od wysokości dochodu:

  • dochodzie do 300 zł po 134 zł miesięcznie
  • dochodzie do 514 zł po 125 zł miesięcznie

Stypendium szkolne jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia.