Odpady zielone

  • Drukuj

Rozpoczęła się jesień. Przypominamy, że odpady zielone takie jak trawa, liście można zawieźć do Centralnego PSZOK-u, gdzie zostaną one przyjęte nieodpłatnie.

Mieszkańcy ZGZM mogą również skorzystać z usługi dodatkowej oferowanej przez Związek, która pozwoli na pozbycie się odpadów zielonych z nieruchomości. Koszt takiej usługi to (tj. podstawienie pojemnika i odbiór odpadów zielonych) – każdorazowo 9,90 zł za pojemnik o pojemności 0,24 m3. Wynajem pojemnika oraz szczegółowe informacje dotyczące usług dodatkowych, świadczonych przez ZGZM, można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Polkowickiej Doliny Recyklingu przy ul. Dąbrowskiego 2, w Polkowicach lub pod nr tel. 76 847 91 30.

Przypominamy, że w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach przy ul. Działkowej 18, można bezpłatnie oddać niemal wszystkie odpady komunalne, które powstały w gospodarstwach domowych w tym tzw. odpady problemowe takie jak np.: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, odpady zielone, odpady z remontu. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 19.00, w soboty w godz. 10.00 – 15.00, tel. 606 276 657.