Działki budowlane na sprzedaż

  • Drukuj

Gmina Radwanice oferuje na sprzedaż atrakcyjne działki budowlane zlokalizowane w miejscowości Kłębanowice i Nowy Dwór.

Na podstawie § 6. pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów a dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Radwanice zamieszcza wyciąg z ogłoszeń o przetargach na sprzedaż działek budowlanych:

  • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 113/7 położona w obrębie Kłębanowice, o pow. 0,1025 ha, KW nr LE1G/00086398/3.

Cena wywoławcza: 37 402,00 zł*

  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 119/3 położona w obrębie Kłębanowice, o pow. 0,1153 ha, KW nr LE1G/00063772/2.

Cena wywoławcza:40 643,00 zł*

Wysokość wadium wynosi 5% wartości ceny wywoławczej.

  • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 30/2 położona w obrębie Nowy Dwór, o pow. 0,12 ha, KW nr LE1G/00086634/0.

Cena wywoławcza: 41 568,00 zł*

Wysokość wadium wynosi 5% wartości ceny wywoławczej.

  • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 27 położona w obrębie Nowy Dwór, o pow. 1,33 ha, KW nr LE1G/00086634/0.

Cena wywoławcza: 83 369,00 zł*

Wysokość wadium wynosi 5% wartości ceny wywoławczej.

*Do ceny działek uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetargi odbędą się 13 lutego 2019 roku o godzinach: 10;00; 2) 10:30; 3) 11:00; 4) 11:30 w Urzędzie Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17.

Ogłoszenia o przetargach zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Kłębanowice i Nowy Dwór oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.radwanice.pl/ w zakładce Gospodarka nieruchomościami.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17, pokój nr 9, tel. 76 759 20 27, 76 83 11 436.