Ogłoszenie o naborze zgłoszeń na wymianę źródeł ciepła

  • Drukuj

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 3- Gospodarka niskoemisyjna typ 3.3 e- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Gmina Radwanice w celu zbadania ilości chętnych do udziału w programie, informuję wszystkich mieszkańców o możliwości skorzystania z dotacji do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz zwraca się z prośbą o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie poprzez wypełnienie zgłoszenia. Ilość chętnych mieszkańców do skorzystania z dofinansowania będzie warunkiem udziału Gminy w w/w naborze wniosków.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Nawet do 35 000,00 zł na jedno gospodarstwo

POZIOM DOFINANSOWANIA

Maksymalny limit dofinansowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

- modernizację, likwidację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła (np. starych pieców węglowych), instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła, solarów) lub instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany na kotły węglowe i olejowe)

WARUNKI DOFINANSOWANIA

- wymiana starego źródła ciepła jest obligatoryjna w celu uzyskania dofinansowania

- jako załącznik do wniosku zobowiązany będzie do przedłożenia audytu energetycznego budynku, z którego będzie wynikać czy po przeprowadzeniu inwestycji osiągnięty zostanie efekt energetyczny

- w budynkach które nie osiągają minimalnego poziomu efektywności energetycznej niezbędne będzie wykonanie termomodernizacji (termomodernizacja nie jest objęta dofinansowaniem)

Nieprzekraczalny termin składnia zgłoszeń: 18.01.2019r.

INFORMUJEMY, IŻ ZŁOŻENIE WYPEŁNIONEGO ZGŁOSZENIA NIE DECYDUJE O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA, A JEST JEDYNIE WYRAZEM CHĘCI UCZESTNICTWA W DALSZEJ PROCEDURZE NABORU WNIOSKÓW.

 

 

Uzupełnienie ogłoszenia dotyczącego wymiany źródeł ciepła.

W nawiązaniu do ogłoszenia o nabierze zgorszeń na wymianę źródeł ciepła informuję, że termomodernizacja budynku nie będzie kosztem kwalifikowalnym. Ponadto w programie nie są brane pod uwagę kotły na ekogroszek i olej opałowy, czyli do takich kotłów nie przysługuje dotacja.

 

fot. stary piec

fot. nowy piec


 

 

Pobierz :

Formularz zgłoszenia przystąpienia do programu