Turniej Piłki Halowej

W dniu 2.02.2019 r. w Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Radwanicach zorganizowano i przeprowadzono Turniej Piłki Nożnej Halowej o puchar Wójta Gminy Radwanice. Był to kolejny Turniej w ramach działań sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców.

Turniej otworzył Pan Paweł Piwko – Wójt Gminy. W turnieju wzięło udział 9 zespołów - około 80 uczestników z terenu Gminy Przemków, Chocianów i Radwanice.

Drużyny biorące udział w rozgrywkach: Siemianówa Team, Kłębanowice, Świry, Tasmania, Płomień Radwanice, Gospoda Team, Ostaszów, Aster i Wszokusą. Turniej przeprowadzono systemem każdy z każdym, z podziałem na dwie grupy, rozgrywając 18 meczy. Łącznie strzelono 115 bramek, co stanowi średnią 5 bramek w każdym meczu.

Wyniki Turnieju:

I miejsce – ASTER

II miejsce - WSZOKUSĄ

III miejsce - OSTASZÓW

IV miejsce - KŁĘBANOWICE

Puchary dla trzech pierwszych drużyn oraz dyplomy i piłki dla wszystkich zespołów wręczył w imieniu Wójta Gminy, prowadzący Turniej – Zdzisław Śnioszek. Turniej wykazał po raz kolejny, że mieszkańcy lubią spędzać wolny czas aktywnie. Miłym akcentem tej imprezy był udział drużyn z sąsiednich gmin oraz zawodnicy w różnym wieku.