Sesja Rady Gminy

 • Drukuj

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję III Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 roku o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i przedstawienie porządku obrad
 2. Informacje Wójta Gminy
 3. Uchwała nr III/20/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok,
 4. Uchwała nr III/21/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych,
 5. Uchwała nr III/22/19 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
 6. Uchwała nr III/23/19 w sprawie zmiany uchwały o stypendiach dla uczniów,
 7. Uchwała nr III/24/19 w sprawie odpłatności za umieszczenie w schronisku,
 8. Uchwała nr III/25/19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
 9. Uchwała nr III/26/19 w sprawie dotacji dla powiatu polkowickiego
 10. Uchwała nr III/27/19 w sprawie zmiany uchwały o finansowaniu sportu,
 11. Uchwała nr III/28/19 w sprawie lokalizacji przystanków autobusowych,
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 13. Powołanie komisji do oceny wniosków inicjatywy gminnej,
 14. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                       

                                                                                                                 Ewa Flak