Rozstrzygnięto XIX edycję konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”

  • Drukuj

Podczas III Sesji Rady Powiatu Polkowickiego, która odbyła się 23 stycznia 2019 r. ogłoszono wyniki XIX edycji konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”.

Czwarte miejsce w konkursie i nagrodę w wysokości 2 500,00 zł. otrzymało sołectwo Sieroszowice. W ramach realizacji inicjatywy wymieniono piasek na placu zabaw, zagospodarowano teren wokół zbiornika wodnego poprzez nasadzenia krzewów, bylin i kwiatów, wygospodarowano i wyremontowano zaplecze w OSP Sieroszowice oraz zagospodarowano teren przy tablicy ogłoszeń w Ułanowie.

Jury konkursowe przyznało także wyróżnienia, które obejmowały nagrody pieniężne w wysokości 2 000,00 zł. Z Gminy Radwanice, wyróżnienie otrzymało sołectwo Przesieczna. Dla pozostałych miejscowości, które wzięły udział w konkursie przyznano nagrody pieniężne w wysokości 1 200,00 zł. Nagrody za udział trafiły do sołectw: Buczyna, Lipin, Radwanice, Strogoborzyce, Łagoszów Wielki i Kłębanowice.

 

W tej edycji konkursu udział wzięły 24 miejscowości z powiatu polkowickiego (w tym 8  z Gminy Radwanice). Przyznane przez powiat nagrody przeznaczone zostaną przez sołectwa na realizację kolejnych zadań służących podniesieniu estetyki wsi.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do realizacji kolejnych ciekawych inicjatyw na rzecz swoich miejscowości.