Logo

Sołectwa z Gminy Radwanice nagrodzone w Powiecie.

W ramach XVI edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” sołectwa z Naszej Gminy tj. Przesieczna, Nowa Kuźnia, Łagoszów Wielki, Kłębanowice, Strogoborzyce, Sieroszowice, Jakubów, Buczyna i Radwanice zostały nagrodzone dotacją celową z budżetu Powiatu Polkowickiego w łącznej wysokości 12 500,00 zł.

Przyznana dotacja przeznaczona zostanie przez sołectwa na realizację zadań służących podniesieniu estetyki wsi.

Poszczególne sołectwa otrzymały następujące kwoty dotacji:

  1. Przesieczna – 4 000,00 zł
  2. Nowa Kuźnia – 1 500,00 zł
  3. Łagoszów Wielki – 1 500,00 zł
  4. Kłębanowice – 1 500,00 zł
  5. Strogoborzyce – 800,00 zł
  6. Sieroszowice – 800,00 zł
  7. Jakubów – 800,00 zł
  8. Buczyna – 800,00 zł
  9. Radwanice – 800,00 zł

Nagrodzonym sołectwom serdecznie gratulujemy!

©2016-2018 - www.radwanice.pl.