Zaproszenie dla NGO

  • Drukuj

Władze powiatu polkowickiego wraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Polkowickiego, przystąpiły do opracowania „Strategii rozwoju ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych powiatu polkowickiego”. W związku z powyższym, zapraszają do wzięcia udziału  w warsztatach poświęconych tworzeniu tego dokumentu, przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu polkowickiego.

Spotkanie odbędzie się dnia 29 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1.                   

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.