Logo

Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych

03 września 2019 br. Dolnośląski Urząd Wojewódzki ogłosił listy zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania przez Prezesa Rady Ministrów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na liscie pozytywnie ocenionych wniosków znalazła się również Gmina Radwanice i obecnie oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: ,,Budowa drogi ulicy Wiejskiej i Jaworowej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Klonowej i Jaworowej oraz ulicy Klonowej i Wiejskiej"  Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 750 245,00 zł, z czego 50 % w kwocie 875 123,00 zł zostanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach realizacji projektu planowane jest powstanie infrastruktury drogowej zawierającej oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową chodniki, pobocza oraz ścieżkę rowerową. Jest to tylko część planowanej do budowy inwestycji, ponieważ dodatkowo wraz z realizacja projektu, zostanie wykonana droga przy ulicy Jesionowej oraz  droga wew. Nr 359/37, co szacowane jest na kwotę 358 861,23 zł i zostanie pokryte z budżetu Gminy Radwanice. Inwestycja planowana jest do zakończenia jeszcze w tym roku. Miło nam również poinformować, że dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na infrastrukturę drogową przy ul Wiejskiej, Jaworowej i Klonowej to niejedyne środki przeznaczone na rozbudowę dróg znajdujących się w Gminie Radwanice.
W ramach środków z funduszu przebudowana zostanie również droga powiatowa w miejscowości Sieroszowice, której zarządcą jest Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych. Jego wniosek pn.: „Przebudowa drogi powiatowej w m. Sieroszowice w zakresie budowy chodnika, oświetlenia drogowego oraz przebudowy odwodnienia, na odcinku od km 5+530 do km 6+970” również znalazł się na liście zadań wybranych do dofinansowania i oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie w kwocie 1 414 759,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2 357 932,00 zł, z czego 60% zostanie dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast 40% z budżetu Gminy Radwanice.

                                                       

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.