Środki ochrony roślin

  • Drukuj

Jednym ze źródeł zagrożenia wypadkowego są środki ochrony roślin  używane w gospodarstwach rolnych. Środki ochrony roślin są substancjami o dużej toksyczności i szkodliwym oddziaływaniu na zdrowie i życie ludzi - szczególnie niebezpieczne są pestycydy. Zatrucia tymi związkami powodują alergiczne reakcje skóry. Prowadzą do zmian martwiczych wątroby, schorzeń naczyniowych i porażeń układu nerwowego – są to zatrucia niebezpieczne, ponieważ środki ochrony roślin mają zdolność kumulowania się w organizmie.

W przypadku zatrucia należy postępować zgodnie z instrukcją znajdująca się na etykiecie preparatu. Poniżej kilka podstawowych zasad o których należy pamiętać:

- jeśli zatrucie nastąpiło przez skórę, należy założyć gumowe rękawice w celu ściągnięcia zanieczyszczonej odzieży i spłukać truciznę wodą z mydłem

- przy skażeniu oczu, należy umyć je samą wodą

- w sytuacji spożycia takiego środka, należy podać osobie dużą ilość wody aby sprowokować wymioty i usunąć jak najszybciej z organizmu truciznę, a następnie, bezzwłocznie, wezwać karetkę pogotowia.

Środki ochrony roślin należy przechowywać w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu, zamykanym na klucz, aby nie miały do nich dostępu dzieci i zwierzęta. Pomieszczenie powinno posiadać osobne wejście i ściany bez otworów, umożliwiające przenikanie szkodliwych substancji do sąsiednich pomieszczeń, z odpowiednią sprawną wentylacją i bezpieczną instalacją elektryczną. Bezwzględnie, środki ochrony roślin należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach.

Przed przystąpieniem do pracy ze środkami ochrony roślin, należy odpowiednio zabezpieczyć skórę poprzez dobór odpowiedniej odzieży ochronnej tj. ubranie chroniące przed ciekłymi środkami ochrony roślin (spodnie, bluza i kapelusz typu rybackiego lub kombinezon impregnowany z kapturem), buty gumowe, rękawice gumowe lub igielitowe, okulary ochronne lub ekran ochronny, półmaski i maski.

 Aby przeciwdziałać zagrożeniom powinniśmy umieć je rozpoznawać.  Aby zmniejszyć negatywne oddziaływanie środków ochrony roślin, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac z pestycydami należy przeczytać etykiety oraz ulotki.
  • Jeśli jest to możliwe, zawsze należy wybierać i zastępować pestycydy toksyczne i bardzo toksyczne, produktami mniej niebezpiecznymi.
  • Spożywanie posiłków, picie napojów i palenie tytoniu są dopuszczalne jedynie podczas przerw w pracy, w bezpiecznej odległości od terenu na którym dokonano chemizacji.
  • Niedopuszczalne jest picie alkoholu przed  i  podczas pracy z pestycydami.
  • Po zakończeniu pracy należy całe ciało umyć ciepłą wodą z mydłem i zmienić odzież na czystą.
  • Wszelkie objawy złego samopoczucia po pracy w kontakcie ze środkami chemicznymi, należy bezwzględnie zgłaszać lekarzowi.

 

Pamiętajmy, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków, mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Nigdy nie lekceważmy zagrożeń - dbajmy o zdrowie nasze i naszych rodzin.

 

Opracowała: Alicja Fic –specjalista PT KRUS Polkowice

 


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14