Informacja Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach

  • Drukuj

Nowe zasady segregacji odpadów od 01.10.2019r. Właściciel nieruchomości jednorodzinnej może zagospodarowywać odpady ulegające biodegradacji w przydomowym kompostowniku pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostu. Usytuowanie kompostownika musi uwzględniać przepisy § 36 ust. 3 Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf

Prowadzenie kompostownika właściciel nieruchomości powinien zgłosić do ZGZM  w ciągu miesiąca  od rozpoczęcia jego użytkowania , poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór zawiera załącznik NR 1 (pobierz w formacie PDF

Wszelkie pytania prosimy kierować do ZGZM w Polkowicach tel . 768401490.

Potrzebne dokumenty na stronie internetowej www.zgzm.pl

 


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14