Logo

Sesja Rady Gminy

Na podstawie § 11 ust. 5 pkt. 2 zwołuję XII Sesję Rady Gminy w Radwanicach. Sesja odbędzie się w dniu 30 marca 2016 roku o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie
 2. Informacje:
  - Przewodniczącej Rady Gminy,
  - o działalności Wójta,
  - o pracach Komisji Rady Gminy,
  - o pracach Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
 3. Dyskusja.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)    Nr XII/68/16 – zmiany budżetu na 2016 rok,
  b)    Nr XII/69/16 – nadania nazwy drodze gminnej,
  c)    Nr XII/70/16 – poboru podatków opłat w drodze inkasa.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Zapytania i wnioski.
 7. Odpowiedzi na zapytania.
 8. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca
Rady Gminy
Adriana Lebit

©2016-2018 - www.radwanice.pl.