INFORMACJA

  • Drukuj

Program Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że trwa przyjmowanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Przemysłowej 7A w Radwanicach wraz z dokumentacją potwierdzającą sytuacją dochodową osoby/rodziny. Kwoty kryterium dochodowego wynoszą:

  • 1402,00 netto dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1056,00 netto dla osoby w rodzinie