Projekt "Aktywni 30 Plus - II edycja"

 • Drukuj

Osoby zainteresowane zarówno podjęciem stażu zawodowego, zwiększeniem kwalifikacji zawodowych zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radwanicach - osobiście lub pod nr. tel. 75 759 20 29.

"Projekt Aktywni 30 Plus - II edycja" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020. Partnerem Wiodącym projektu jest Point S.p z o.o.

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby wieku powyżej 30 roku życia, które zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie Dolnego Śląska, pozostające bez zatrudnienia i znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby starsze po 50 roku życia;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach, posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (najwyżej wykształcenie ponadgimnazjalne)

Uczestnikom/-czkom udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegracje społeczno - zawodową, obejmujące:

 • doradztwo zawodowe;
 • szkolenia zawodowe;
 • staże zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 • pomoc trenera pracy osobom z niepełnosprawnościami;
 • zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy

Osoby spełniające warunki uczestnictwa i zainteresowane otrzymanie wsparcia zachęcamy do kontaktu: 76 759 20 29


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14