Logo

59 rocznica odkrycia złóż rud miedzi

W dniu 23 marca 2016 r. w miejscowości Sieroszowice miała miejsce uroczystość związana z 59 rocznicą odkrycia złoża rud miedzi przez dr Jana Wyżykowskiego. Pierwsza część uroczystości odbyła się w miejscu gdzie 59 lat temu z szybu wiertniczego S-1 wyciągnięto pierwszą próbkę rud miedzi.

„Wydarzenie to stało się ważne nie tylko dla Gminy Radwanice lecz dla całego Dolnego Śląska oraz Polski. To właśnie w tym miejscu, 59 lat temu doktor Jan Wyżykowski dokonał największego geologicznego odkrycia w Europie, które sprawiło, że nasz region przeobraził się w ażny ośrodek przemysłowy” – mówił Wójt Gminy Radwanice Paweł Piwko. Głos zabrał również Pan Piotr Walczak Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A ds. Produkcji, który powiedział: „Myślę, że dla doktora Jana Wyżykowskiego i jego współpracowników to, co obecnie się stało przekraczało ich wyobraźnię. Myślę, że przekraczanie granic wyobraźni, pokonywanie barier i trudności powoduje coraz lepszy byt, nowe i dobre rzeczy”. Przedstawiciele wszystkich zakładów górniczych, hutniczych, parlamentarzyści Ewa Drozd i Wojciech Zubowski, Starostowie Powiatu Polkowickiego i Głogowskiego, władze samorządowe okolicznych gmin, Sołtys z Radą Sołecką Sieroszowic, młodzież i dzieci ze szkół  z terenu gminy Radwanice, a także delegacje szkół noszących imię odkrywcy,  złożyli pod obeliskiem symboliczne wiązanki kwiatów. W uroczystości brała również udział Orkiestra Zakładów Górniczych Polkowice – Sieroszowice. Następnie Pani Wanda Wdowiak – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Jana Wyżykowskiego zaprosiła wszystkich na drugą część uroczystości, która odbyła się w sali Miedziowej w Sieroszowicach. W części artystycznej wystąpiły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach które przygotowały przedstawienie pt. „O górniku i miedziowej rybce”, a na zakończenie wystąpił zespół ludowy  „Swojacy”.  Nie zabrakło pierogów, które są nieodzownym elementem świętowania.  Na każdą uroczystość związaną z odkrywcą przygotowuje się ich setki. Tym razem ulepiono 1600 sztuk słynnych „Jaśków”, które tak lubił Jan Wyżykowski.
Wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację uroczystości, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Zapraszamy za rok na okrągłą 60 rocznicę!

©2016-2018 - www.radwanice.pl.